thông báo

Thông báo quyết định về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/04/2021 | 08:22  | Lượt xem: 170
Thông báo quyết định về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội. Nội...

Thông báo quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của thanh tra thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/04/2021 | 08:13  | Lượt xem: 118
Thông báo quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của  thanh tra thành phố Hà Nội. Nội dung chi tiết quyết định xem chi tiết tại đây!

Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 34-NQ/ĐU ngày 18/01/2021 của Đảng ủy phường Việt Hưng về việc tăng cường công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên đia bàn

Ngày đăng 31/03/2021 | 08:17  | Lượt xem: 187
 Thông báo kế hoạch thực hiện nghị quyết số 34-NQ/ĐU ngày 18/01/2021 của Đảng ủy phường Việt Hưng về việc tăng cường công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên đia bàn. Nội dung chi...

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh do Bà Phạm Thi Nữ là đại diện

Ngày đăng 21/03/2021 | 05:16  | Lượt xem: 241
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây!

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh

Ngày đăng 14/03/2021 | 10:30  | Lượt xem: 202
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh  do Ông Đinh Đức Thịnh là đại diện Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây!

Thông báo tuyên truyền đến người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế của năm 2020

Ngày đăng 12/03/2021 | 09:14  | Lượt xem: 223
Thông báo tuyên truyền đến người nộp thuế  thực hiện quyết toán thuế của năm 2020  Nội dung chi tiết xem tại đây!

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận

Ngày đăng 26/02/2021 | 05:52  | Lượt xem: 127
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây!

Thông báo mẫu hồ sơ ứng cử, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 20/02/2021 | 08:46  | Lượt xem: 252
Thông báo mẫu hồ sơ ứng cử, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội...

Thông báo về việc Lĩnh vực bảo về môi trường theo Quyết Định số 116/QĐ- UBND Ngày 09 tháng 01 năm 2020

Ngày đăng 02/02/2021 | 05:49  | Lượt xem: 99
Thông báo về việc Lĩnh vực bảo về môi trường theo Quyết Định số 116/QĐ- UBND Ngày 09 tháng 01 năm 2020 Nội dung chi tiết xem Tại Đây!

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội

Ngày đăng 02/02/2021 | 05:44  | Lượt xem: 60
Thông báo về việc triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội Nội dung chi tiêt xem Tại Đây!

thông báo về Quyết định Quy trình lĩnh vực Nội vụ-317

Ngày đăng 02/02/2021 | 05:40  | Lượt xem: 70
thông báo về Quyết định Quy trình lĩnh vực Nội vụ-317  Nội dung chi tiết xem Tại Đây!

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương Hà Nội

Ngày đăng 02/02/2021 | 05:38  | Lượt xem: 32
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương Hà Nội Nội dung chi tiết xem Tại Đây!

Quyết định phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/02/2021 | 05:35  | Lượt xem: 34
 Quyết định phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thu tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN và PTNT, Ủy ban nhân dân cấp...

Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Tài chính thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/02/2021 | 05:27  | Lượt xem: 39
Quyết định về  việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Tài chính thành phố Hà Nội Nội dung chi tiết xem tại đây!

Thông báo về việc gửi lại quyết định số 3632/QĐ- UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/02/2021 | 05:22  | Lượt xem: 39
Thông báo về việc gửi lại quyết định số 3632/QĐ- UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND  thành phố Hà Nội Nội dung chi tiết xem tại đây!

Thông tin, tuyên truyền triển khai cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam

Ngày đăng 20/01/2021 | 04:35  | Lượt xem: 111
 Thông báo : Thông tin, tuyên truyền triển khai cổng thông tin Dịch vụ việc làm  Việt Nam Thông tin chi tiết xem tại đây!

Tiếp tục phối hợp tuyên truyền về ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ

Ngày đăng 18/01/2021 | 08:29  | Lượt xem: 120
Tiếp tục phối hợp tuyên truyền về ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ. Nội dung chi tiết thông báo xem tại...

Thông báo kết quả giám sát hội nghị kinh doanh tháng 12/2020

Ngày đăng 18/01/2021 | 08:22  | Lượt xem: 77
Thông báo kết quả giám sát hội nghị kinh doanh tháng 12/2020 Nội dung thông báo xem tại đây!

Hướng dẫn khai và nộp lệ phí môn bài năm 2021

Ngày đăng 07/01/2021 | 05:12  | Lượt xem: 129
HD khai và nộp lệ phí môn bài năm 2021