trạm y tế

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRẠM Y TẾ PHƯỜNG
Ngày đăng 06/10/2014 | 00:00  | Lượt xem: 16214

- Trạm Y tế phường Việt Hưng - Địa chỉ: Số 81/139 Phố Hoa Lâm phường Việt Hưng quận Long Biên Thành phố Hà Nội. - Điện thoại: ( 04 ) 3.8772431 - Email: tyt_pvh_longbien@hanoi.gov.vn

 

1.     Thông tin chung:

-         Trạm Y tế phường Việt Hưng

-         Địa chỉ: Số 81/139 Phố Hoa Lâm phường Việt Hưng quận Long Biên Thành phố Hà Nội.

-         Điện thoại: ( 04 ) 3.8772431

-         Email: tyt_pvh_longbien@hanoi.gov.vn

 

          Trạm Y tế thành lập từ năm 1958 thuộc cán bộ Y tế dân lập được hưởng lương thực do xã trả theo vụ. Thực hiện chuyên môn do Phòng Y tế triển khai, quản lý nhân lực do Ủy ban nhân dân xã.

          Từ năm 1995 Trạm Y tế được biên chế chuyển cán bộ Viên chức theo chế độ 58 hưởng lương theo ngạch bậc và do Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm  quản lý nay là Trung tâm Y tế quận Long Biên.

          Từ năm 2004 thành lập quận Long Biên. Được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường quan tâm trạm Y tế phường được xây dựng đảm bảo đủ các phòng làm việc theo qui định.Trung tâm Y tế quận quản lý điều hành về chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Y tế cơ sở do đó phường đã đăng ký thực hiện chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010. Năm 2005 Phường Việt Hưng đã được Thành phố Hà Nội công nhận phường đạt chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở giai đoạn 2001-2010.

          Năm 2006 phường phấn đấu xây dựng về Y học cổ truyền và đã được công nhận phường tiên tiến về Y học cổ truyền.

          Năm 2011 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Long Biên, Trung tâm Y tế quận triển khai thực hiện nhiệm vụ đăng ký với UBND thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội thực hiện 10 tiêu chí chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2020 qua kiểm tra, đánh giá phường Việt Hưng đã đạt được 10 tiêu chí chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2020.

Đội ngũ cán bộ nhân viên trạm y tế phường cơ bản đáp ứng việc chữa khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân: bác sỹ, y tá, điều dưỡng,...

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, trạm có 02 dãy nhà 2 tầng gồm 16 phòng chức năng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các trang thiết bị đầy đủ như Máy siêu âm, máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số, máy nghe tim thai, bình oxy và các trang thiết bị khác để phục vụ chuyên môn.

Với chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, trạm y tế phường Việt Hưng thường xuyên duy trì thực hiện tốt 10 tiêu chí và giữ vững  phường chuẩn quốc gia về y tế và  tiên tiến về Y học cổ truyền.