Tin nổi bật

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 05/08/2020 | 16:39  | Lượt xem: 415

Trong 2 ngày 04 và 05/8/2020, Đoàn đại biểu Đảng bộ phường Việt Hưng do đồng chí Đinh Quang Luận - Bí thư Đảng ủy phường làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đại biểu ưu tú đại diện cho trên 800 đảng viên thuộc 21 Chi bộ của phường đã tham dự Đại hội đại biểu Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Đảng bộ phường Việt Hưng là 1 trong hơn 50 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận Long Biên. Hàng năm, Đảng bộ phường Việt Hưng luôn được xếp loại trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đúng đắn của Đảng ủy, sự đồng lòng của nhân dân, Đảng bộ phường đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra và góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của quận Long Biên trong nhiệm kỳ vừa qua.


Đ/c Đinh Quang Luận - Bí thư Đảng ủy phường tham luận đóng góp ý kiến trực tiếp tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Đinh Quang Luận - Bí thư Đảng ủy phường thay mặt đoàn đại biểu của phường đã tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp với tham luận về một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính khi thực hiện chính quyền đô thị. Các giải pháp được đ/c Bí thư Đảng ủy phường trình bày tại Đại hội nhằm góp phần thực hiện một trong các nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đề ra là “Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với thực hiện thành công mô hình chính quyền đô thị và thành phố thông minh theo chỉ đạo của Thành phố. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp theo hướng hội nhập. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệpvà thực hiện một trong 2 khâu đột phá giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn toàn quận là “Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập”.

Trước đó, trên tinh thần dân chủ, khách quan Đảng bộ phường Việt Hưng đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của toàn thể đảng viên trong phường về các nội dung của Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV. Đa số các ý kiến đều đồng tình, thống nhất cao các nội dung của văn kiện, đồng thời, các đảng viên trong Đảng bộ phường đã đóng góp nhiều ý kiến trên các lĩnh vực kinh tế, quy hoạch, đầu tư hạ tầng và quản lý đô thị, VHXH, công tác an ninh, quốc phòng, về hoạt động của bộ máy chính quyền,... trong báo cáo thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của quận nhiệm kỳ 2015 -2020.


Ban chp hành Đảng bộ quận Long Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XII. Đồng chí Đinh Quang Luận - Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng vinh dự được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đoàn Đại biểu Đảng bộ phường Việt Hưng chụp hình lưu niệm cùng các đ/c lãnh đạo QU-HĐND-UBND -UBMTTQ quận tại Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên đã thành công rực rỡ. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn, những nhiệm vụ, phương hướng đề ra tại Đại hội là cơ sở quan trọng để Đảng bộ Đảng bộ phường Việt Hưng nói riêng, các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ quận Long Biên nói chung tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quận ngày càng phát triển nhanh và bền vững./.