Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động

Ngày đăng 04/10/2016 | 08:56  | Lượt xem: 1095
Thông báo tuyển dụng lao động

Thông báo về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm cho Bảo hiểm thất nghiệp tại điểm giao dịch việc làm vệ tinh Long Biên - năm 2016

Ngày đăng 20/09/2016 | 02:38  | Lượt xem: 928
Thông báo về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm cho Bảo hiểm thất nghiệp tại điểm giao dịch việc làm vệ tinh Long Biên - năm 2016

Thông báo tuyển dụng lực lượng Bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị phường trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 07/06/2016 | 09:03  | Lượt xem: 1026
Thông báo tuyển dụng lực lượng Bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị phường trên địa bàn quận Long Biên

Thông báo tuyển dụng lực lượng BVDP

Ngày đăng 03/06/2016 | 10:38  | Lượt xem: 1807
Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động

Ngày đăng 17/05/2016 | 06:23  | Lượt xem: 950
Thông báo tuyển dụng lao động

Thông báo tuyển dụng, tuyển sinh

Ngày đăng 22/04/2016 | 12:38  | Lượt xem: 924
Thông báo tuyển dụng, tuyển sinh.

Thông báo tuyển sinh vào trường Đại học phòng cháy chữa cháy năm 2016

Ngày đăng 11/03/2016 | 06:10  | Lượt xem: 534
Thông báo tuyển sinh vào trường ĐH phòng cháy chữa cháy năm 2016!

Thông báo tuyển dụng

Ngày đăng 03/11/2015 | 11:22  | Lượt xem: 1397
Công ty cổ phần Vinagor thông báo tuyển dụng

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển đặc cách, thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức giáo dục

Ngày đăng 02/10/2015 | 11:02  | Lượt xem: 1822
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển đặc cách, thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển

Lịch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2015

Ngày đăng 17/09/2015 | 04:26  | Lượt xem: 624
Lịch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2015

Lịch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2015

Ngày đăng 17/09/2015 | 04:25  | Lượt xem: 638
Lịch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2015

Lịch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2015

Ngày đăng 17/09/2015 | 04:20  | Lượt xem: 557
Lịch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2015

Chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển công chức Quận Long Biên năm 2015

Ngày đăng 18/03/2015 | 12:00  | Lượt xem: 509
Chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển công chức Quận Long Biên năm 2015

Thông báo về việc xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự phường năm 2014

Ngày đăng 23/09/2014 | 12:00  | Lượt xem: 637
Ủy ban nhân dân quận Long Biên thông báo xét tuyển chức danh chỉ huy trưởng quân sự phường năm 2014 như sau: