chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
44 - QĐ/ĐU Quyết định kiện toàn BCĐ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 P.Việt Hưng 02/03/2021
40 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 26/02/2021
41/KH-UBND Kế hoạch thự chiện công tác CCHC nhà nước và các chỉ tiêu nhiệm vụ Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy và Kế hoạch số 15-KH/ĐU của Đảng ủy phường Việt Hưng năm 2021 29/01/2021
36 - NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tháng 2/2021 29/01/2021
31 - NQ/ĐU Nghị quyết chuyên đề về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Việt Hưng đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 18/01/2021
30 - NQ/ĐU Nghị quyết về việc lãnh đạo tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân phường Việt Hưng bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2021 18/01/2021
24 - KH/ĐU Kế hoạch Phát triển đảng viên mới, giai đoạn 2021 - 2025 phường Việt Hưng 15/01/2021
27 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 01 năm 2020 của BCH Đảng bộ phường Việt Hưng 30/12/2020
04 - CTr/ĐU Chương trình làm việc của BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ năm 2021 28/12/2020
15 - KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 01 của quận ủy năm 2021 25/12/2020
17 - KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 03 của quận ủy năm 2021 25/12/2020
16 - KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 02 của quận ủy năm 2021 25/12/2020
14 - KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 03 của quận ủy giai đoạn 2020-2025 25/12/2020
13 - KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 02 của quận ủy giai đoạn 2020-2025 25/12/2020
12 - KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 01 của quận ủy giai đoạn 2020-2025 25/12/2020
26 - NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội LHPN phường Việt Hưng nhiệm kỳ 2021-2026 08/12/2020
13 - TB/ĐU Thông báo phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo CNTT phường Việt Hưng 30/11/2020
25 - NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường 30/11/2020
30 - QĐ/ĐU Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình 03 - CTr/QU 10/11/2020
29 - QĐ/ĐU Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình 02 - CTr/QU 10/11/2020