chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
77 - KH/ĐU Kế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn phường Việt Hưng năm 2022 29/08/2022
76 - KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022 29/08/2022
112 - NQ/ĐU Nghị quyết Nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 9/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 29/08/2022
75 - KH/ĐU Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 8, lịch hội nghị tháng 8/2022 27/07/2022
106 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 8/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 27/07/2022
03 - HD/ĐU Hướng dẫn xây dựng báo cáo Chính trị trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 12/07/2022
74 - KH/ĐU Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Việt Hưng nhiệm kỳ 2022 - 2025 12/07/2022
101 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 28/06/2022
73 - KH/ĐU Kế hoạch trọng tâm tháng 6, lịch hội nghị tháng 6/2022 31/05/2022
97 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 6/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 31/05/2022
91 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 27/04/2022
90 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 4/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 30/03/2022
02 - HD/ĐU Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa” 16/03/2022
85 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 3/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 25/02/2022
64 - KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 02-CTr/QU năm 2022 25/02/2022
65 - KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 03-CTr/QU năm 2022 25/01/2022
63 - KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 01-CTr/QU năm 2022 25/01/2022
75 - NQ/ĐU Nghị quyết về việc lãnh đạo tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân phường Việt Hưng bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2022 25/01/2022
76 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 02/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 25/01/2022
34 - TB/ĐU Thông báo kết luận hội nghị BTV Đảng ủy làm việc với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 18/01/2022