chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
27 - QĐ/ĐU Quyết định phân công nhiệm vụ Uỷ viên Ban thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025 22/09/2020
26 - QĐ/ĐU Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo CNTT phường Việt Hưng 22/09/2020
09 - TBKL/ĐU Thông báo kết luận hội nghị BTV Đảng ủy làm việc với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 18/09/2020
05 - NQ/ĐU Nghị quyết công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 9/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 27/08/2020
03 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 8/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 29/07/2020
01 - CTr/ĐU Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 01/07/2020
03 - QĐ/ĐU Quyết định phân công nhiệm vụ Uỷ viên Ban thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025 01/07/2020
04 - QĐ/ĐU Quyết định ban hành quy chế làm việc của ủy ban KTĐU nhiệm kỳ 2020-2025 01/07/2020
02 - QĐ/ĐU Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Việt Hưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 01/07/2020
02 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 7/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 01/07/2020
01 - NQ/ĐU Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ phường Việt Hưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 19/05/2020
244 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tháng 4/2020 của BCH Đảng bộ phường 29/04/2020
244 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tháng 4/2020 của BCH Đảng bộ phường 29/04/2020
243 - NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về tổng kết hoạt động Tổ dân phố nhiệm kỳ 2017 - 2020 và bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 26/03/2020
241 - NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2020 của BCH Đảng bộ phườn 26/03/2020
234 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 3/2020 của BCH Đảng bộ phường Việt Hưng 28/02/2020
193 - KH/ĐU Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020 27/02/2020
191 - KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020 24/01/2020
233 - NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân phường Việt Hưng năm 2020 22/01/2020
224 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 01, 02/2020 của BCH Đảng bộ 28/12/2019