thông báo

Thông báo công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quận Long Biên năm 2020
Ngày đăng 27/08/2020 | 10:19  | Lượt xem: 241

Thông báo công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quận Long Biên năm 2020

Thông báo công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quận Long Biên năm 2020

Xem chi tiết tại đây