thông báo

THÔNG BÁO( lần 2): Về việc Công khai các văn bản pháp lý để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 25m từ khu trung tâm thương mại Gia Thuỵ đến đường 40m khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên
Ngày đăng 18/02/2021 | 15:22  | Lượt xem: 686

thông báo

THÔNG BÁO: về việc Công khai các văn bản pháp lý để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 25m từ khu trung tâm thương mại Gia Thuỵ đến đường 40m khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên tại đây!

Nội dung chi tiết công khai xem tại đây!

 

- Bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện 05 dự báo trên địa bàn Hà Nội xem tại đây!

- Cơ cấu căn hộ tái định cư phục vụ GPMB thực hiện 05 dự báo trên địa bàn Hà Nội xem tại đây!

- Hỗ trợ kinh phí khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn trên thành phố Hà Nội xem tại đây!

- Thông báo về việc phê duyệt đường 25m xem tạo đây!

Thông báo về  đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, sản lượng cá phục vụ công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 xem tại đây!

- Quyết định ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  nhà nước thu hồi  đất trên địa bàn thành phố Hà Nội xem tại đây!