lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp công dân quí III năm 2020 của Đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 27/07/2020 | 03:01  | Lượt xem: 54
Lịch trực tiếp công dân quí III năm 2020 của Đại biểu HĐND phường khóa III

Lịch tiếp dân của chủ tịch UBND phường năm 2020

Ngày đăng 27/07/2020 | 02:58  | Lượt xem: 55
Lịch tiếp dân của chủ tịch UBND phường năm 2020

Lịch trực tiếp công dân quí II năm 2020của Đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 07/04/2020 | 04:18  | Lượt xem: 94
Lịch trực tiếp công dân quí II năm 2020của Đại biểu HĐND phường khóa III

Lịch tiếp dân của chủ tịch UBND phường năm 2020

Ngày đăng 12/02/2020 | 08:21  | Lượt xem: 119
Lịch tiếp dân của chủ tịch UBND phường năm 2020

Lịch tiếp quý I năm 2020 của Đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 06/01/2020 | 10:16  | Lượt xem: 141
Lịch tiếp quý I năm 2020 của Đại biểu HĐND phường khóa III

Lịch trực tiếp công dân quí IV năm 2019 của Đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 07/10/2019 | 02:32  | Lượt xem: 229
Lịch trực tiếp công dân quí IV năm 2019 của Đại biểu HĐND phường khóa III

Lịch trực tiếp công dân quý III năm 2019 của Đại biểu HĐND phường khóa 3

Ngày đăng 04/07/2019 | 04:35  | Lượt xem: 244
Lịch trực tiếp công dân quý III năm 2019 của Đại biểu HĐND phường khóa 3

Lịch tiếp dân của đ/c CT UBND phường năm 2019

Ngày đăng 23/05/2019 | 09:43  | Lượt xem: 159
Lịch tiếp dân của đ/c CT UBND phường năm 2019

Thông báo lịch tiếp dân năm 2019 của đ/c Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng

Ngày đăng 20/05/2019 | 03:40  | Lượt xem: 137
Thông báo lịch tiếp dân năm 2019 của đ/c Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng

Lịch trực tiếp công dân quý II năm 2019 của Đại biểu HĐND phường khóa 3

Ngày đăng 22/04/2019 | 04:47  | Lượt xem: 240
Lịch trực tiếp công dân quý II năm 2019 của Đại biểu HĐND phường khóa 3

Lịch trực tiếp dân quí I năm 2019 của đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 04/01/2019 | 10:18  | Lượt xem: 303
Lịch trực tiếp dân quí I năm 2019 của đại biểu HĐND phường khóa III

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường và tổ tiếp dân năm 2018

Ngày đăng 23/01/2018 | 04:09  | Lượt xem: 382
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường và tổ tiếp dân năm 2018

Lịch trực tiếp dân quí IV của đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 01/10/2018 | 04:43  | Lượt xem: 227
Lịch trực tiếp dân quí IV của đại biểu HĐND phường khóa III

Lịch trực tiếp dân quí III của đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 11/07/2018 | 11:05  | Lượt xem: 362
Lịch trực tiếp dân quí II của đại biểu HĐND phường khóa III

Lịch trực tiếp dân quí II của đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 04/04/2018 | 03:41  | Lượt xem: 424
Lịch trực tiếp dân quí I của đại biểu HĐND phường khóa III

Lịch trực tiếp dân quí I của đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 30/01/2018 | 10:50  | Lượt xem: 327
Lịch trực tiếp dân quí I của đại biểu HĐND phường khóa III

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường và tổ tiếp dân quý IV/2017

Ngày đăng 25/10/2017 | 08:37  | Lượt xem: 203
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường và tổ tiếp dân quý IV/2017

Lịch trực tiếp dân quí IV của đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 06/10/2017 | 08:01  | Lượt xem: 437
Lịch trực tiếp dân quí IV của đại biểu HĐND phường khóa III

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường và tổ tiếp dân quý III/2017

Ngày đăng 07/07/2017 | 11:39  | Lượt xem: 517
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường và tổ tiếp dân quý III/2017

Lịch tiếp dân quý III năm 2017 của đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 06/07/2017 | 09:49  | Lượt xem: 476
Lịch tiếp dân quý III năm 2017 của đại biểu HĐND phường khóa III