lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp công dân quý II năm 2021 của Đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 13/04/2021 | 09:48  | Lượt xem: 34
Lịch trực tiếp công dân quý II năm 2021 của Đại biểu HĐND phường khóa III Nội dung chi tiết lịch trực xem tại đây!

Lịch tiếp dân của chủ tịch UBND phường quý II năm 2021

Ngày đăng 30/03/2021 | 10:08  | Lượt xem: 197
Lịch tiếp dân của chủ tịch UBND phường quý II năm 2021

Lịch tiếp dân Năm 2021 của các đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng

Ngày đăng 22/01/2021 | 10:20  | Lượt xem: 88
 Thông báo: Lịch tiếp dân Năm 2021 của các đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng thông tin chi tiết xem tại đây!

Lịch trực tiếp dân quý I năm 2021 của Đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa III

Ngày đăng 07/01/2021 | 05:07  | Lượt xem: 80
Lịch trực tiếp dân quý I năm 2021 của Đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa III

Lịch tiếp dân của chủ tịch UBND phường quý I năm 2021

Ngày đăng 07/01/2021 | 04:55  | Lượt xem: 79
Lịch tiếp dân của chủ tịch UBND phường quý I năm 2021

Lịch tiếp quý IV năm 2020 của Đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 06/10/2020 | 05:14  | Lượt xem: 174
Lịch tiếp quý IV năm 2020 của Đại biểu HĐND phường khóa III

Lịch trực tiếp công dân quí III năm 2020 của Đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 27/07/2020 | 03:01  | Lượt xem: 149
Lịch trực tiếp công dân quí III năm 2020 của Đại biểu HĐND phường khóa III

Lịch tiếp dân của chủ tịch UBND phường năm 2020

Ngày đăng 27/07/2020 | 02:58  | Lượt xem: 151
Lịch tiếp dân của chủ tịch UBND phường năm 2020

Lịch trực tiếp công dân quí II năm 2020của Đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 07/04/2020 | 04:18  | Lượt xem: 196
Lịch trực tiếp công dân quí II năm 2020của Đại biểu HĐND phường khóa III

Lịch tiếp dân của chủ tịch UBND phường năm 2020

Ngày đăng 12/02/2020 | 08:21  | Lượt xem: 173
Lịch tiếp dân của chủ tịch UBND phường năm 2020

Lịch tiếp quý I năm 2020 của Đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 06/01/2020 | 10:16  | Lượt xem: 211
Lịch tiếp quý I năm 2020 của Đại biểu HĐND phường khóa III

Lịch trực tiếp công dân quí IV năm 2019 của Đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 07/10/2019 | 02:32  | Lượt xem: 284
Lịch trực tiếp công dân quí IV năm 2019 của Đại biểu HĐND phường khóa III

Lịch trực tiếp công dân quý III năm 2019 của Đại biểu HĐND phường khóa 3

Ngày đăng 04/07/2019 | 04:35  | Lượt xem: 265
Lịch trực tiếp công dân quý III năm 2019 của Đại biểu HĐND phường khóa 3

Lịch tiếp dân của đ/c CT UBND phường năm 2019

Ngày đăng 23/05/2019 | 09:43  | Lượt xem: 174
Lịch tiếp dân của đ/c CT UBND phường năm 2019

Thông báo lịch tiếp dân năm 2019 của đ/c Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng

Ngày đăng 20/05/2019 | 03:40  | Lượt xem: 152
Thông báo lịch tiếp dân năm 2019 của đ/c Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng

Lịch trực tiếp công dân quý II năm 2019 của Đại biểu HĐND phường khóa 3

Ngày đăng 22/04/2019 | 04:47  | Lượt xem: 259
Lịch trực tiếp công dân quý II năm 2019 của Đại biểu HĐND phường khóa 3

Lịch trực tiếp dân quí I năm 2019 của đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 04/01/2019 | 10:18  | Lượt xem: 315
Lịch trực tiếp dân quí I năm 2019 của đại biểu HĐND phường khóa III

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường và tổ tiếp dân năm 2018

Ngày đăng 23/01/2018 | 04:09  | Lượt xem: 405
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường và tổ tiếp dân năm 2018

Lịch trực tiếp dân quí IV của đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 01/10/2018 | 04:43  | Lượt xem: 246
Lịch trực tiếp dân quí IV của đại biểu HĐND phường khóa III

Lịch trực tiếp dân quí III của đại biểu HĐND phường khóa III

Ngày đăng 11/07/2018 | 11:05  | Lượt xem: 385
Lịch trực tiếp dân quí II của đại biểu HĐND phường khóa III