lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
16/LT-UBND Lịch công tác tuần 16 của UBND phường Việt Hưng 19/04/2021
15/LT-UBND Lịch công tác tuần 15 của UBND phường Việt Hưng 12/04/2021
14/LT- UBND Lịch công tác tuần 14 của UBND phường Việt Hưng 05/04/2021
13/LT- -UBND Lịch công tác tuần 13 của UBND phường Việt Hưng 28/03/2021
12/LT- -UBND Lịch công tác tuần 12 của UBND phường Việt Hưng 22/03/2021
11/LT- -UBND Lịch công tác tuần 11 của UBND phường Việt Hưng 15/03/2021
10/LT-UBND Lịch công tác tuần 10 của UBND phường Việt Hưng 08/03/2021
08/LT - UBND Lịch công tác tuần 08 của UBND phường Việt Hưng 22/02/2021
09/LT-UBND Lịch công tác tuần 09 của UBND phường Việt Hưng 14/02/2021
06,07/LT - UBND Lịch công tác tuần 06, 07 của UBND phường Việt Hưng 08/02/2021
05/LT-UBND Lịch công tác tuần 05 của UBND phường Việt Hưng 01/02/2021
4LT-UBND Lịch công tác tuần 04-2021 của UBND phường Việt Hưng 25/01/2021
03/LT-UBND Lịch công tác tuần 03-2021 của UBND phường Việt Hưng 18/01/2021
02/LT-UBND Lịch công tác tuần 02-2021 của UBND phường Việt Hưng 10/01/2021
01/LT-UBND Lịch công tác tuần 01-2021 của UBND Phường Việt Hưng 04/01/2021
53/LT-UBND Lịch công tác tuần thứ 53 của UBND phường Việt Hưng 28/12/2020
52/LT-UBND Lịch công tác tuần thứ 52 của UBND Phường Việt Hưng 21/12/2020
51/LT-UBND Lịch công tác tuần 51 của UBND Phường Việt Hưng 14/12/2020
50/LT-UBND Lịch công tác tuàn 50 của UBND phường Việt HƯng 07/12/2020
49/LT-UBND Lịch công tác tuàn 49 của UBND phường Việt HƯng 30/11/2020