lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
40/LT-UBND Lịch công tác tuần 40 của UBND phường Việt HƯng 28/09/2020
39/LT-UBND Lịch công tác tuần 39 của UBND phường Việt Hưng 21/09/2020
38/LT-UBND Lịch công tác tuần 38 của UBND phường Việt Hưng 14/09/2020
37/LT-UBND Lịch công tác tuần 37 của UBND phường Việt Hưng 07/09/2020
36/LT-UBND Lịch công tác tuần 36 của UBND phường Việt HƯng 31/08/2020
35/LT-UBND Lịch công tác tuần 35 của UBND phường Việt Hưng 24/08/2020
34/LT-UBND Lịch công tác tuần 34 của UBND phường Việt HƯng 17/08/2020
33/LT-UBND Lịch công tác tuần 33 của UBND phường Việt Hưng 10/08/2020
32/LT-UBND Lịch công tác tuần 32 của UBND phường Việt Hưng 03/08/2020
31/LT-UBND Lịch công tác tuần 31 của UBND phường Việt Hưng 27/07/2020
30/LT-UBND Lịch công tác tuần 30 của UBND phường Việt Hưng 20/07/2020
29/LT-UBND Lịch công tác tuần 29 của UBND phường Việt Hưng 13/07/2020
28/LT-UBND Lịch công tác tuần 28 của UBND phường Việt HƯng 06/07/2020
27/LT-UBND Lịch công tác tuần 27 của UBND phường Việt Hưng 29/06/2020
26/LT-UBND Lịch công tác tuần 26 của UBND phường Việt HƯng 22/06/2020
25/LT-UBND Lịch công tác tuần 25 của UBND phường Việt hưng 15/06/2020
24/LT-UBND Lịch công tác tuần 24 của UBND phường Việt Hưng 08/06/2020
23/LT-UBND Lịch công tác tuần 23 của UBND phường Việt Hưng 01/06/2020
22/LT-UBND Lịch công tác tuần 22 của UBND phường Việt Hưng 25/05/2020
21/LT-UBND Lịch công tác tuần 21 của UBND phường Việt HƯng 18/05/2020