Hướng dẫn phòng chống sốt xuất huyết

GƯƠNG ĐHTT, NTVT

Tấm gương điển hình trong công tác hoạt động từ thiện, nhân đạo (30/06/2022 07:44:00)

Với truyền thống đoàn kết “ Tương thân tương ái “, chi hội phụ nữ cùng với các đoàn thể xã hội tổ dân phố số 2 góp phần tạo thêm nguồn lực và tạo dư luận xã hội giúp người nghèo về vật chất và...
Xem tất cả