văn bản hội đồng nhân dân

Hiển thị 1 - 20 trong 38 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
05/KH-HĐND KH giám sát công tác Vệ sinh môi trường các trường học công lập trên địa bàn phường năm 2021 12/01/2021
20/NQ-HĐND Danh mục và kế hoạch vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách phường Việt Hưng năm 2021 28/12/2020
19/NQ-HĐND Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu-chi ngân sách phường Việt Hưng năm 2021 28/12/2020
18/NQ-HĐND NQ điều chỉnh quyết toán ngân sách phường Việt Hưng năm 2019 28/12/2020
17/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP năm 2020. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 28/12/2020
14/NQ-HĐND Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2021 22/06/2020
13/NQ-HĐND Phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn và dự toán chi đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn NS phường năm 2020 22/06/2020
12/NQ-HĐND Dự toán NS và phẩn bổ dự toán thu-chi NS phường VH năm 2020 22/06/2020
11/NQ-HĐND Thông qua tổng quyết toán thu-chi ngân sách phường năm 2019 22/06/2020
03/2020/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 22/06/2020
02/2019/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP năm 2019. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 28/12/2019
08/NQ-HĐND Về danh mục và kế hoạch vón các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách phường Viêt Hưng năm 2020 28/12/2019
07/NQ-HĐND Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu-chi ngân sách phường Việt Hưng năm 2020 28/12/2019
06/NQ-HĐND Về danh mục và kế hoạch vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách phường Việt Hưng năm 2019 22/04/2019
04/KH-HĐND Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 " hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh" 15/02/2019
05/NQ-HĐND Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách phường Việt hưng năm 2019 28/12/2018
01/2018/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 05/07/2018
04/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường 05/07/2018
03/NQ-HĐND Về việc ghép cụm dân cư vào tổ dân phố số 4, tổ dân phố số 9 và tổ dân phố số 14 05/07/2018
01/NQ-HĐND Về việc thông qua tổng quyết toán thu chi ngân sách phường năm 2017 23/06/2018
Hiển thị 1 - 20 trong 38 kết quả.

hội dồng nhân dân