hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi hội Cựu chiến binh tổ 8 phối hợp với cảnh sát khu vực đi tuần tra đảm bảo trật tự an ninh trong địa bàn Tổ dân phố
Ngày đăng 09/09/2020 | 16:19  | Lượt xem: 225

Nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tổ, nhất là trong các ngày lễ của thủ đô và đất nước, chi hội Cựu chiến binh tổ 8 đã phối hợp với Tổ dân phố, cảnh sát khu vực triển khai tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tham gia hoạt động có các đồng chí cán bộ, hội viên chi hội cựu chiến binh tổ 8, cán bộ tổ dân phố và đồng chí cảnh sát khu vực.

Nhằm phát huy truyền thống bộ độ cụ hồ, các hội viên Cựu chiến binh khi trở về địa phương đã tích cực tham gia các phong trào của địa phương, trong đó nhiệm vụ tham gia bảo vệ Đảng, Chính quyền và Nhân dân là một trong những nhiệm vụ mà Hội cựu chiến binh quán triệt xuyên suốt trong chương trình hoạt động của Hội. với hội viên cựu chiên binh chi hội 8 cũng xác định mỗi hội viên là một chiến sỹ trên mặt trận đảm bảo ANTT, qua đó Chi hội đã xây dựng kế hoạch và phân công tới hội viên nòng cốt tham gia phối hợp với  cảnh sát khu vực và các đồng chí trong tổ dân phố tổ chức tuần tra địa bàn, nhất là vào ban đêm, tại các địa bàn trọng điểm trên các tuyền phố, nhà văn hóa tổ dân phố, khu di tích lịch sử - văn hóa, đặc biệt trong dịp này khi dịch covid có những diễn biến phức tạp, chi hội đã phối hợp với tổ dân phố, cảnh sát khu vực tăng cường công tác kiểm tra rà soát các hộ cho thuê trọ, kiểm tra công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng của các đối tượng từ nơi khác đến sinh sống và làm việc trên địa bàn tổ dân phố, nhằm rà roát các đối tượng đi từ vùng dịch đến để có biện pháp cách ly, chủ động theo dõi và nắm bắt hoạt động của một số đối tượng, nhất là những thanh niên có biểu hiện chơi bời để có biện pháp phối hợp ngăn chặn, giáo dục kịp thời, làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng các mô hình tự quản về ANTT.

Hội viên chi hội Cựu chiến binh, cán bộ tổ dân phố và cảnh sát khu vực  thực hiện tuần tra, kiểm tra các nhà trọ đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự

Hoạt động của chi hội cựu chiến binh có ý nghĩa quan trọng trong việc phối hợp với tổ dân phố, lực lượng Công an phường trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc” ở các khu dân cư, tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia các phong trào thi đua, phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm. Qua đó, giúp chính quyền phường và lực lượng Công an sớm ngăn chặn, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc gây mất ANTT, góp phần đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn.

 Nguyễn Đức Chung – CHT CCB tổ 8