hoạt động khối chính quyền

Lễ chào cờ tháng 4/2021: Phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày đăng 05/04/2021 | 19:23  | Lượt xem: 75

Sáng 05/4/2021, Cơ quan phường tổ chức nghi lễ chào cờ tháng 4. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, LĐHĐ cơ quan phường.

Sau nghi thức chào cờ, đồng chí Nguyễn Kim Ánh – Chủ tịch UBND, Thủ trưởng cơ quan phường đã đánh giá một số kết quả đạt được của cơ quan trong tháng 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2021.

Các đ/c thực hiện nghi thức chào cờ

Trong tháng 3, các bộ phận chuyên môn UBND phường đã bám sát chương trình công tác tháng và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra và các nhiệm vụ phát sinh đột xuất trên các lĩnh vực: Kinh tế - văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng,…

Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do các cấp phát động, một trong những nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 được Cơ quan phường triển khai là phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) với chủ đề “CCVCLĐ phường Việt Hưng đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng và thực hiện thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Đ/c Nguyễn Kim Ánh - Chủ tịch UBND, Thủ trưởng cơ quan phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thủ trưởng cơ quan nhấn mạnh: Để thực hiện phong trào thi đua cao điểm, mỗi đoàn viên, công chức viên chức lao động nắm chắc những nội dung của Luật bầu cử, quyền của công dân trong bầu cử và ứng cử, lựa chọn những người tiêu biểu, có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thi đua góp phần ổn định quan hệ lao động, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử, từ khi triển khai đến khi kết thúc bầu cử, nhất là những ngày trước, trong và sau ngày bầu cử. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi diễn biến phức tạp, mọi hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu; tham gia tổ chức nơi bỏ phiếu trang trọng, tạo được không khí ngày hội của toàn dân.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, …trên tất cả các lĩnh vực gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Tổng LĐLĐVN,Thành phố Hà Nội, quận Long Biên và Liên đoàn Lao động quận. Thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả công việc; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, quy định về An toàn vệ sinh lao động; xây dựng tác phong công nghiệp, văn hóa công sở và nơi công cộng; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2021.

Thi đua tham mưu giỏi, phục vụ tốt, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

Tiếp tục thi đua đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người Cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của Cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả. Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành, chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu kép vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển sản xuất kinh doanh.