Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRẠM Y TẾ PHƯỜNG (06/10/2014 00:00:00)

- Trạm Y tế phường Việt Hưng - Địa chỉ: Số 81/139 Phố Hoa Lâm phường Việt Hưng quận Long Biên Thành phố Hà Nội. - Điện thoại: ( 04 )...

DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG