LẤY Ý KIẾN GÓP Ý VIỆC TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC GẮN VỚI TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Bài viết chuyên sâu

Tấm gương điển hình trong công tác hoạt động từ thiện, nhân đạo (30/06/2022 07:44:00)

Với truyền thống đoàn kết “ Tương thân tương ái “, chi hội phụ nữ cùng với các đoàn thể xã hội tổ dân phố số 2 góp phần tạo thêm nguồn lực và tạo dư luận xã hội giúp người nghèo về vật chất và...
Xem tất cả

CÔNG TÁC ĐẢNG

Phường Việt Hưng sinh hoạt chuyên đề tháng 7: Tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác thu thuế đất... (04/07/2022 06:53:00)

Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/QU ngày 25/02/2022 của Ban thường vụ quận ủy Long Biên về thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh...
Xem tất cả

ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN - TỔ DÂN PHỐ

Một Thương binh, CCB gương mẫu (06/07/2022 14:20:00)

           Hội viên CCB Bùi Minh Khôi là hội viên của chi hội CCB tổ 5 luôn được bà con ở tổ dân phố số 5, phường Việt Hưng, quận Long...

GƯƠNG ĐHTT, NTVT

Tấm gương điển hình trong công tác hoạt động từ thiện, nhân đạo (30/06/2022 07:44:00)

Với truyền thống đoàn kết “ Tương thân tương ái “, chi hội phụ nữ cùng với các đoàn thể xã hội tổ dân phố số 2 góp phần tạo thêm nguồn lực và tạo dư luận xã hội giúp người nghèo về vật chất và...
Xem tất cả