đường dây nóng

 

UBND phường Việt Hưng thông báo danh sách số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp ý của cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của phường như sau:

1. Ủy ban nhân dân phường: 043.8770658

+ Địa chỉ thư điện tử: pvh_longbien@hanoi.gov.vn

+  Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Công chức Văn phòng - Thống kê: 0934.388.385

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC: 043.8779360

- Đồng chí Giáp Thị Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng bộ phận TN&TKQ

+ Điện thoại di động: 0983.041.380

+ Địa chỉ thư điện tử: giapthithanhnhan_longbien@hanoi.gov.vn

UBND phường Trân trọng cảm ơn những ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại phường.