công tác đảng

Các Chi bộ Tổ dân phố trên địa bàn phường Việt Hưng tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 4/2021
Ngày đăng 05/04/2021 | 16:50  | Lượt xem: 106

Căn cứ Điều Lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện Chương trình 01 - CTr/QU ngày 15/10/2020, Chương trình công tác năm của Ban chấp Đảng bộ phường Việt Hưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ phường tháng 4/2021, Quy chế hoạt động của các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Vào 19 giờ 30 phút, ngày 03/4/2021, các Chi bộ Tổ dân phố tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 4/2021. Về dự sinh hoạt tại các chi bộ Tổ dân phố có đồng chí Đinh Quang Luận- Quận uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ tại Chi bộ tổ dân phố số 07; đồng chí Âu Mạnh Tùng- Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ, Trưởng Khối dân vận tại Chi bộ Tổ dân phố số 09; đồng chí Nguyễn Kim Ánh- Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường tại Chi bộ Tổ dân phố số 06.

Thực hiện hướng dẫn số 12 -HD/BTCTW ngáy 6/7/2018 “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Các cấp uỷ chi bộ thực hiện quy trình, nội dung, thời gian, hướng dẫn về sinh hoạt chi bộ, tập trung thông tin tóm tắt những nội dung chính một số bài viết trong tài liệu nội bộ của Thành phố, quận; Báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ quý I/2021, nêu rõ những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II và tháng 4/2021 để mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ tập trung thảo luận, đóng góp, đưa ra những mô hình, cách làm, giải pháp nhằm phát huy những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực từ việc triển khai vận dụng Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp, công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội; thực hiện QCDC trên các lĩnh vực TTĐT, TTXD, VSMT, GPMB, thu thuế, phòng chống dịch bệnh, thực hiện phong trào xanh - sạch - đẹp ở tổ dân phố, khu dân cư, công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, hoạt động của hệ thống chính trị ở tổ dân phố.

Triển khai thực hiện 03 kế hoạch của Đảng uỷ năm 2021 về thực hiện 03 Chương trình công tác quận uỷ khoá IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, chủ đề của Quận Long Biên “Năm dân vận khéo, tập trung công tác giải phóng mặt bằng”. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, lập danh sách các thành viên tham gia 8 tổ bầu cử, lập danh sách cử tri chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chi bộ tổ dân phố số 9 sinh hoạt thường kỳ tháng 4/2021

Trong thời gian tới các chi bộ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

1. Lãnh đạo công tác bầu cử: Tập trung thực hiện lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri theo đơn vị bầu cử (xong trước ngày 14/4/2021). Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú của các ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định (khi có đại biểu cư trú trên địa bàn)

Các đồng chí Chi uỷ viên, thành viên các tổ bầu cử, cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm tham mưu BCĐ bầu cử chuẩn bị toàn bộ các phần việc từ công tác tuyên truyền, hậu cần, cơ sở vật chất, văn bản, trang trí .... giải quyết đơn thư, ANTT ...  để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

2. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội  toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.   Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện 06 QCDC, tập trung bàn các giải pháp thực hiện chủ đề của Thành phố và quận năm 2021 gắn với các mô hình, bằng các việc làm thiết thực, cụ thể.

3. Tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, VSMT, phòng chống cháy nổ, vệ sinh ATTP, phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Phối hợp triển khai thực hiện các dự án xây dựng, công tác GPMB, tập trung giải quyết các khó khăn,vướng mắc. 

4. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, (ngày 23/5/2021 thật sự là Ngày hội của toàn dân).

Triển khai  các phong trào thi đua “Người tốt - việc tốt” thiết thực gắn với các ngày lễ kỷ niệm. Tuyên truyền vận động cuộc thi viết về các gương điển hình tiên tiến gắn với các mô hình, việc làm cụ thể, có tính sáng tạo, đổi mới.

Chỉ đạo công tác tổ chức nghi lễ Đức Thánh làng Lệ Mật năm 2021(theo các văn bản chỉ đạo trong tình hình dịch bệnh Covid - 19). 

5. Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể tập trung tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua năm 2021. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo theo kế hoạch.