công tác đảng

Đảng bộ phường Việt Hưng tham gia học trực tuyến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Ngày đăng 29/03/2021 | 08:03  | Lượt xem: 392

Trong 2 ngày 27-28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội.

Thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy Long Biên, Đảng ủy phường Việt Hưng đã chỉ đạo triển khai hội nghị trực tuyến tại hội trường Trung tâm văn hóa thể thao phường, với 350 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Hội nghị được nghe các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

 

Trong ngày 27/3, đã có 2 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Ngày 28/3, hội nghị tiếp tục học tập 3 chuyên đề: "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025", do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt; chuyên đề "Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam", do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam truyền đạt và chuyên đề "Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia", do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Đ/c Hoàng Ngọc Dậu - Đảng viên cao tuổi chi bộ 8 dự học tập

Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo chất lượng, cơ sở vật chất và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Đảng viên tham gia học tập có tâm lý hào hứng, phấn khởi vì được tiếp cận, nghe trực tiếp các đồng chí lãnh đạo cấp cao quán triệt Nghị quyết.

Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/QU của Quận ủy Long Biên; trong thời gian tới Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với những đồng chí đảng viên chưa được tham gia học tập trực tuyến, hoàn thành trước ngày 20/6/2021.

Gia Thủy - VPĐU